Terapia uzależnień

Terapia uzależnień

Leczenie uzależnień od alkoholu, narkotyków, leków, dopalaczy czy innych substancji psychoaktywnych, a także uzależnień behawioralnych, u dzieci i młodzieży oraz dorosłych jest procesem długotrwałym.

Na wstępnym etapie, młoda osoba pracująca wraz  z terapeutą stara się opracować własny program terapii, który jest dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta, uwzględniający jego zasoby i możliwości.

Kolejnym etapem procesu są indywidualne spotkania ze specjalistami podczas których pacjent poznaje swoje uzależnienie, uczy się w jaki sposób i jakimi metodami może radzić sobie z pojawiającymi się trudnościami. Eksploruje siebie, swoje zdolności, odkrywa metody wykorzystania własnych umiejętności i zasobów do walki z nałogiem.

Proces terapeutyczny odbywa się w bezpiecznej atmosferze przy wsparciu, szacunku i życzliwości terapeuty.

 Aby umówić wizytę, kliknij i zadzwoń

PSYCHOTERAPEUCI

Joanna Roch

Joanna Roch

Pedagog, Psychoterapeuta

Magdalena Smorowska

Magdalena Smorowska

Psycholog, psychoonkolog, specjalista terapii uzależnień (w procesie certyfikacji)