Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna

Jednym z nurtów psychoterapii stosowanym przez naszych terapeutów jest nurt psychodynamiczny. Istotą podejścia psychodynamicznego jest relacja terapeutyczna tworząca się pomiędzy pacjentem a terapeutą. Dzięki niej pacjent ma możliwość bezpiecznej i efektywnej pracy w trakcie terapii. W bezpiecznych warunkach pacjent ma szansę przepracowywać różnego rodzaju problemy, z którymi zgłasza się na terapię. Rolą terapeuty jest asystowanie pacjentowi w celu znalezienia najlepszego rozwiązania jego problemów, zachowując jednocześnie szacunek do tempa i gotowości do zmian, jakie wykazuje pacjent.

 Aby umówić wizytę, kliknij i zadzwoń

Psychoterapia psychodynamiczna uwzględnia w rozumieniu człowieka nieświadomość i wpływ doświadczeń z całego życia na jego obecne funkcjonowanie. Ten rodzaj terapii umożliwia rozumienie mechanizmów psychologicznych kierujących zachowaniem pacjenta. Terapeuta podczas sesji podejmuje interwencje terapeutyczne, polegające na werbalnych aktywnościach terapeuty w postaci komentarzy, uściślania usłyszanych treści, konfrontowaniu pacjenta oraz interpretacji. Postępowanie terapeuty zgodne jest z założeniami teoretycznymi nurtu psychodynamicznego i poddawane jest procesowi superwizji. Okres terapii ustalany jest indywidualnie z pacjentem. Terapia psychodynamiczna może mieć charakter krótko lub długoterminowy. Terapie krótkoterminowe trwają od 8 do 24 spotkań natomiast długoterminowe mogą trwać nawet kilka lat, w zależności od problemów, z którymi zgłasza się pacjent. Spotkania terapeutyczne odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu. Zdarzają się jednak pacjenci wymagający częstszych lub rzadszych spotkań. Każda z sesji terapeutycznych trwa 50 minut. Podczas pierwszych kilku sesji, zwanych kontraktowymi lub diagnostycznymi, terapeuta określa oczekiwania i cele osoby zgłaszającej się na terapię. Po zakończeniu sesji kontraktowych terapeuta wraz z pacjentem ustala kontrakt terapeutyczny określający realne cele do zrealizowania podczas terapii. Kontrakt zawiera również ścisłe zasady obowiązujące w terapii. Terapia psychodynamiczna przeznaczona jest dla osób dorosłych oraz młodzieży. Innym nurtem wykorzystywanym przez naszych terapeutów jest nurt poznawczo-behawioralny. Terapia poznawczo-behawioralna pomaga przerwać błędne koło negatywnych myśli, odczuć i zachowań. Pozwala pacjentowi zrozumieć poszczególne elementy w łańcuchu reakcji a następnie je zmienić. To z kolei pozwala zmienić odczucia pacjenta. Głównym założeniem terapii poznawczo-behawioralne jest doprowadzenie pacjenta do momentu, gdy jest on w stanie poradzić sobie samodzielnie z problemem a także wypracować własne metody radzenia sobie z nim. Z tego rodzaju terapii mogą skorzystać osoby, których myśli, odczucia i zachowania powodują złe samopoczucie, obniżają wiarę we własne siła lub zaburzają relację z innymi ludźmi. Terapia poznawczo-behawioralna, w zależności od rodzaju problemu, a także postępów pacjenta, trwa od 6 tygodni do 6 miesięcy. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu i trwają 60 minut.

PSYCHOTERAPEUCI

Marcin Orłowski

Marcin Orłowski

Psycholog, Psychoterapeuta psychodynamiczny

Anna Janiszewska

Anna Janiszewska

Psychiatra, psychoterapeuta

Magdalena Kruczyńska

Magdalena Kruczyńska

Psychoterapeuta psychodynamiczny

Ewa Matuszewska

Ewa Matuszewska

Psycholog, Psychoterapeuta psychodynamiczny

Gabriela Janiszewska

Gabriela Janiszewska

Psycholog, Psychoterapeuta behawioralno-poznawczy