Psychoterapia psychodynamiczna krótkoterminowa i długoterminowa

Psychoterapia psychodynamiczna krótkoterminowa i długoterminowa

Psychoterapia polega na dialogu pomiędzy pacjentem a terapeutą w oparciu o nawiązującą się relację terapeutyczną. Są to spotkania raz lub dwa razy w tygodniu w zależności od diagnozy pacjenta. Sesje trwają 45 minut. Psychoterapia przeznaczona jest dla osób, które cierpią z uwagi na:

  • zaburzenia lękowe (np. stany lękowe, napady paniki,fobie)
  • zaburzenia nastroju, zaburzenia depresyjne,
  • zaburzenia nerwicowe,
  • zaburzenia osobowości (np. borderline, narcystyczne)
  • trudności w sferze seksualnej,
  • zaburzenia psychosomatyczne (bóle głowy, napady duszności, mdłości,migreny)
  • zaburzenia hipochondryczne
  • zaburzenia odżywiania

Psychoterapia adresowana jest do osób, które mają problemy ze snem, doświadczają poczucia pustki, braku sensu życia, nadmiernego stresu, lęku a także mają trudności w relacjach z innymi i utrzymaniu stabilnych relacji interpersonalnych.