Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia dla dzieci i młodzieży jest formą rozmowy pomiędzy dzieckiem/nastolatkiem, opiekunem a terapeutą. Przybiera formę indywidualnych spotkań dziecko z terapeutą, spotkań grupowych (grupa dzieci oraz terapeuta) lub dziecko + opiekun wraz z terapeutą. Wybór formy zdeterminowany jest indywidualnym problemem zgłoszonym podczas konsultacji.

 Aby umówić wizytę, kliknij i zadzwoń

Mając na uwadze fakt, że komunikacja z dzieckiem jest nieco inna niż z osobą dorosłą, proces terapeutyczny dzieci różni się nieco od tego stosowanego u osób dorosłych. Terapeuta dostosowuje metody i tempo pracy do wieku oraz etapu rozwoju dziecka. Istotnym aspektem jest wykorzystanie w pracy terapeuty różnego rodzaju zabaw terapeutycznych, muzyki, rysunku oraz zajęć ruchowych. Bardzo ważna jest stała oraz dobra współpraca z opiekunami dziecka. Psychoterapia dzieci i młodzieży może być szczególnie przydatna w sytuacjach takich jak:

  • Występowanie różnego rodzaju zaburzeń ( depresja, fobie, lęki, zaburzenia zachowania oraz rozwojowe )
  • Zmiana sytuacji życiowej dziecka ( śmierć bliskiej osoby, rozwód, przeprowadzka, zmiana szkoły )
  • Trudności w funkcjonowaniu dziecka w jego środowisku ( szkoła, rówieśnicy )
  • Występowanie problemów w relacjach rówieśniczych
  • Odczuwanie trudności emocjonalnych
  • Odczuwanie niskiego poczucia własnej wartości
  • Trudności w funkcjonowaniu dziecka w szkole
  • trudności związanych z sytuacją rodzinną
  • Występowanie zaburzeń lękowych i afektywnych
  • Występowanie zaburzeń związanych z jedzeniem

Punktem wyjściowym terapii jest rozmowa terapeuty z opiekunami bez obecności dziecka. Na pierwsze spotkanie warto zabrać ze sobą książeczkę zdrowia dziecka, dokumentację medyczną – wszelkiego rodzaju wypisy ze szpitala, zaświadczenia itp., opinie i orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innych placówek oraz posiadane opinie na temat funkcjonowania dziecka w różnych środowiskach. Na kolejnym spotkaniu terapeuta spotyka się już tylko z dzieckiem. Rodzice powinni być otwarci wobec swojego dziecka i powiedzieć mu szczerze, że zostało umówione na spotkanie z terapeutą, wyjaśniając przy tym jaki jest cel tych spotkań oraz co skłoniło ich do podjęcia takiej decyzji. Następnie terapeuta planuje proces terapeutyczny, który uwzględnia sytuację rodzinną dziecka, jego gotowość do zaangażowania się w terapię oraz indywidualne potrzeby dziecka.

PSYCHOTERAPEUCI

Jagoda Gajewska

Jagoda Gajewska

Psycholog, Psychoterapeuta behawioralno-poznawczy