Konsultacje osób starszych

Konsultacje osób starszych

Psychiatria jest wyspecjalizowaną gałęzią medycyny, która zajmuje się leczeniem szeroko rozumianych zaburzeń psychicznych człowieka. Lekarz psychiatra to osoba, która ukończyła studia lekarskie a następnie specjalizację w kierunku psychiatrii. Psychiatra ma prawo wystawiać recepty na leki oraz dokumenty medyczne, m.in. zwolnienia lekarskie czy skierowania do szpitala.

 Aby umówić wizytę, kliknij i zadzwoń

Psychogeriatria jest to lekarz psychiatra, który posiada doświadczenie w leczeniu pacjentów powyżej 65 roku życia. Doświadczenie to łączy w sobie wiedzę psychiatryczną, wiedzę dotyczącą chorób wewnętrznych z uwzględnieniem chorób nasilających się w wieku podeszłym oraz wiedzę z zakresu neurologii. Zadaniem psychogeriatry jest diagnozowanie i leczenie chorób i zaburzeń psychicznych u osób starszych. Najczęściej występującymi chorobami i zaburzeniami są:

  • depresja,
  • zaburzenia lękowe,
  • otępienie,
  • schizofrenia,
  • zaburzenie afektywne dwubiegunowe

Terapia psychiatryczna ma na celu usunięcie objawów chorobowych i poprawę funkcjonowania pacjenta co nazywane jest również remisją. Pierwszorazowa wizyta u psychiatry może trwać nawet godzinę, a w niektórych przypadkach nawet dłużej. Podczas pierwszej wizyty lekarz skupia się na rozmowie z pacjentem, aby dobrze rozpoznać specyfikę problemów, z którymi przychodzi pacjent, jego historię, niepokojące pacjenta objawy. Kolejne wizyty trwają około 30 minut, ale jest to bardzo indywidualne i zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta. Pacjent podczas rozmowy z psychiatrą powinien postarać się mówić szczerze o sobie na tyle, na ile to jest możliwe i akceptowalne, gdyż dla lekarza jest to podstawa do oceny, czy aktualny stan psychofizyczny pacjenta wymaga przyjmowania przez pacjenta leków, czy też wystarczającą może być psychoterapia. Podczas szczerej rozmowy lekarz oceni również inne aspekty pacjenta, takie jak nastrój, jakość snu, apetyt itp.  

PSYCHIATRZY

Marta Andracka

Marta Andracka

Psychiatra