Konsultacje dzieci i młodzieży

Konsultacje dzieci i młodzieży

Psychiatra dzieci i młodzieży jest lekarzem medycyny, który ukończył studia medyczne, odbył staż specjalizacyjny w dziedzinie psychiatrii, oraz szkolenie i staż specjalizujący w psychiatrii dzieci i młodzieży. Ukończenie tej ścieżki edukacji i praktyk umożliwiają mu leczenie dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat.

Psychiatra dzieci i młodzieży dzięki zdobytej wiedzy na temat wielu czynników, w tym czynników biologicznych i psychologicznych, opracowuje plan leczenia dziecka z zaburzeniami zachowania, myśli i emocji.

 Aby umówić wizytę, kliknij i zadzwoń

Proces leczenia może zawierać farmakoterapię, która pomaga kontrolować i/lub minimalizować różne problemy. Do procesu może zostać włączona psychoterapia, która umożliwi prace nad źródłem problemów. Oprócz tego psychiatra dziecięcy może również skierować dziecko na bardziej spersonalizowane formy leczenia i pomocy.

W trakcie pierwszych 3 wizyt, które nazywane są konsultacjami, psychiatra dziecięcy przeprowadza wywiad z dzieckiem i jego opiekunem. Celem wywiadu jest zebranie jak największej liczby informacji dotyczących zgłaszanych problemów. Najczęściej lekarz pyta także szczegółowo o rodzinę, krewnych lub o historię medyczną czy psychiatryczną. Lekarz może również sprawdzić ciśnienie i wagę dziecka, aby dokładnie dobrać niezbędne w leczeniu leki.

Dobrą praktyką jest, aby na pierwsze wizyty zabrać ze sobą posiadaną dokumentację medyczną, którą pacjent lub jego opiekunowie skłonni są się podzielić. Dzieci i młodzież mogą uzyskać pomoc psychiatryczną w zakresie:
 • dziecięcych zaburzeń zachowań
 • depresji dziecięcej
 • zaburzeń lękowych
 • zaburzeń odżywiania
 • autyzmu i zespołu Aspergera
 • zachowań opozycyjno-buntowniczych
 • moczenia nocnego
 • zaburzeń nastroju i problemów rozwojowych
 • problemów wynikających z nadużyć fizycznych i seksualnych
 • dziecięcych psychoz chorób psychicznych
 • zespołu stresu pourazowego
Colligo zapewnia pełną opiekę psychiatrów i psychoterapeutów dzieci i młodzieży w celu uzyskania satysfakcjonujących efektów leczenia.

PSYCHIATRZY

Paweł Radziejewski

Paweł Radziejewski

Psychiatra dzieci i młodzieży oraz dorosłych

Ecaterina Cocetcova

Ecaterina Cocetcova

Psychiatra dzieci i młodzieży