Konsultacje psychoterapeutyczne

Konsultacje psychoterapeutyczne

Jest to kilka spotkań, aby uzyskać informacje potrzebne do postawienia diagnozy pacjenta i ewentualnego przedstawienia planu pracy psychoterapeutycznej.