Badanie poziomu intelektu

Badanie poziomu intelektu

Współcześnie definicję inteligencji dzieli się na trzy główne sposoby:

  • Inteligencja określana jest jako zdolność uczenia się na podstawie własnych doświadczeń. Zakłada się, że osoba inteligentna popełnia błędy, ale najczęściej tego samego błędu już nie powtórzy. W swoim postępowaniu wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia;
  • Inteligencja to zdolność adaptacji do środowiska, które nas otacza. Ludzie inteligentni zachowują się adekwatnie do okoliczności. Jeżeli jednak nie przestrzegają reguł ustalonych w danym środowisku, to czynią to z chęci kontestacji, a nie z braku znajomości tych reguł czy też z powodu nieumiejętności wypracowania przystosowawczych wzorców działania;
  • Inteligencja to zdolność metapoznawcza, czyli rozeznanie się we własnych procesach poznawczych i zdolność ich kontrolowania. Osoba inteligentna używa umysłu bardziej refleksyjnie i jest w stanie intencjonalnie sterować własnymi procesami poznawczymi.

 Aby umówić wizytę, kliknij i zadzwoń

Najbardziej rozpowszechnioną metodą diagnostyczną jest badanie ilorazu inteligencji. Większość ludzi niejednokrotnie zastanawiała się, jak wysokie ma IQ. Ta ciekawość może skłonić nas do wykonania profesjonalnego testu inteligencji i uzyskać prawdziwy, miarodajny wynik. Oprócz samego wskaźnika IQ badanie inteligencji pokazuje bardzo wiele użytecznych informacji pozwalających na określenie sposobu funkcjonowania pacjenta. Testy badające inteligencję są testami przeprowadzanymi przez psychologa i wymagają zaangażowania osoby badanej. Średni czas badania wynosi 90 minut. Osoba badana odpowiada na pytania zadawane przez psychologa i wykonuje kilka zadań manualnych. Wykorzystanie testów inteligencji ma zastosowanie w wielu sytuacjach, spośród których możemy wyróżnić:

  • diagnoza szczególnych uzdolnień i zaniedbanych sfer funkcjonowania poznawczego,
  • diagnozowanie upośledzenia umysłowego,
  • zaspokojenie własnej ciekawości

Po zakończeniu badania psycholog przekazuje osobie badanej opinię psychologiczna, zawierającą szczegółowe dane dotyczące różnych zdolności poznawczych badanego.

PSYCHOLODZY

Marcin Orłowski

Marcin Orłowski

Psycholog, Psychoterapeuta psychodynamiczny

Jagoda Gajewska

Jagoda Gajewska

Psycholog, Psychoterapeuta behawioralno-poznawczy

Ewa Matuszewska

Ewa Matuszewska

Psycholog, Psychoterapeuta psychodynamiczny

Gabriela Janiszewska

Gabriela Janiszewska

Psycholog, Psychoterapeuta behawioralno-poznawczy

Magdalena Smorowska

Magdalena Smorowska

Psycholog, psychoonkolog, specjalista terapii uzależnień (w procesie certyfikacji)