Badanie osobowości

Badanie osobowości

Diagnoza psychologiczna prowadzona jest na wielu obszarach. Osobowość człowieka jest jednym z ważniejszych. Osobowość definiowana jest jako zbiór właściwości psychicznych jednostki, stabilny w czasie i w różnych sytuacjach życiowych, aczkolwiek wpływający na charakterystyczne wzorce zachowań. Inaczej mówiąc osobowość definiuje w jaki sposób postrzegamy i przeżywamy siebie, innych ludzi oraz relacje z nimi, wydarzenia z naszego życia. Psycholog lub psychoterapeuta, przeprowadzając diagnozę, otrzymuje informację o typie i poziomie osobowości, co w dalszym etapie wpływa na sposób prowadzenia psychoterapii.

 Aby umówić wizytę, kliknij i zadzwoń

Narzędziami, które są najczęściej używane do zdiagnozowania osobowości to kwestionariusze samoopisowe. Kwestionariusze zawierają zbiór pytań, na które odpowiada badana osoba. Pytania dotyczą jej myśli, uczuć i zachowań. Przykładami takich kwestionariuszy są takie testy osobowości jak:

  • Wielowymiarowy Minnesocki Inwentarz Osobowości MMPI-2 – oprócz badania osobowości jest pomocny w diagnozie trudności psychicznych, dlatego może być bardzo przydatny również w diagnozie psychiatrycznej. Składa się z 567 pytań, na które osoba badana ma za zadanie odpowiedzieć prawda lub fałsz. Może być przeprowadzony w wersji papierowej lub komputerowej.
  • Kwestionariusz Osobowości NEO-PI-R – test mierzy 5 wymiarów osobowości – neurotyczność, ekstrawertyczność, otwartość na doświadczenie, ugodowość oraz sumienność.
  • Kwestionariusz Temperamentu i Charakteru Clonningera – kwestionariusz ten bada nasilenie cech temperamentu o podłożu biologicznym oraz nasilenie cech charakteru kształtujących się w procesie socjalizacji.

PSYCHOLODZY

Marcin Orłowski

Marcin Orłowski

Psycholog, Psychoterapeuta psychodynamiczny

Jagoda Gajewska

Jagoda Gajewska

Psycholog, Psychoterapeuta behawioralno-poznawczy

Ewa Matuszewska

Ewa Matuszewska

Psycholog, Psychoterapeuta psychodynamiczny

Gabriela Janiszewska

Gabriela Janiszewska

Psycholog, Psychoterapeuta behawioralno-poznawczy

Magdalena Smorowska

Magdalena Smorowska

Psycholog, psychoonkolog, specjalista terapii uzależnień (w procesie certyfikacji)