Badania psychotechniczne

Badania psychotechniczne

Badania psychotechniczne, często potocznie nazywane psychotestami obejmują:

  • badania kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy
  • badania kierowców pojazdów służbowych i uprzywilejowanych
  • badania kierowców skierowanych przez starostwo za: przekroczenie limitu punktów karnych, spowodowanie wypadku z osobami rannymi, kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków podobnie działających
  • badania instruktorów i egzaminatorów oraz kandydatów na te stanowiska
  • badania operatorów maszyn i urządzeń technicznych (m.in. wózki widłowe, koparko-ładowarki, dźwigi, żurawie, suwnice)
  • badania osób pracujących na wysokościach
  • badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienia