Lidia Lewandowska-Dowgiałło

Psycholog (specjalizacja „Psychologia kliniczna człowieka dorosłego”, UAM), pedagog resocjalizacji (PAP), socjoterapeuta (UP), psycholog transportu (UW), psychoterapeuta psychodynamiczny w trakcie szkolenia w KCP.

Od 16 lat pracuję z osobami znajdującymi się w rożnych sytuacjach trudnych, kryzysowych. Posiadam doświadczenie zarówno w pracy indywidualnej jak i grupowej z dziećmi, młodzieżą, rodzicami mającymi trudności wychowawcze, z osobami dorosłymi doświadczającymi przemocy, osobami bezrobotnymi,osobami chorymi somatycznie. Od 2012 roku prowadzę indywidualną praktykę psychologiczną. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję stałej superwizji u Pana Piotra Miszewskiego z OPP w Bydgoszczy a także u psychoterapeutów i superwizorów KCP w Krakowie.

W 2018 roku odbyłam staż kliniczny w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu na Oddziale Klinicznym VI Psychiatrii Młodzieży, Oddziale Dziennym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Oddziale III Psychiatrycznym Żeńskim i Oddziale II Psychiatrycznym Męskim (360,5 h).

Staram się systematycznie aktualizować i wzbogacać swoją wiedzę, uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach. Były to między innymi:

 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Aktualnie jestem na 3 roku szkolenia od 2016 roku.
 • Systemowe rozumienie rodziny (cz. I) prowadzone przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii (180 h) Pracownia Pomocy Psychologicznej dla dzieci, młodzieży i rodzin w Sopocie (2013/14)
 • Studium Trenerskie (230 h) Pracownia Psychologiczna „Spotkanie” w Poznaniu (2012 /13)
 • Techniki terapii poznawczo – behawioralnej. Zastosowanie, praktyka, umiejętności w CBT (60 h) w Warszawie (2012)
 • Kurs i Test 101 z Analizy Transakcyjnej w PTAT Poznaniu (2012)
 • Metody projekcyjne – ocena relacji dziecka z rodziną i łączących ich więzi emocjonalnych (15 h) PPP dla dzieci, młodzieży i rodzin w Sopocie (2012)
 • Neuropsychologiczna charakterystyka zaburzeń funkcji wykonawczych (20 h) PPP dla dzieci, młodzieży i rodzin
  w Sopocie (2011)
 • Szkoła Analizy Transakcyjnej (120 h) Pracownia Psychologiczna „Spotkanie” w Poznaniu (2011/12)
 • Diagnoza zaburzeń lękowych dzieci i młodzieży (10 h), Techniki rysunkowe w diagnozie i terapii psychologicznej- Rysunek Rodziny (8 h) ,Umiejętność stosowania i interpretacji testu drzewa (10 h) SRK w Łodzi (2011)
 • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (120 h) Stowarzyszenie „Niebieska Linia” w Warszawie (2009)
 • Studium Nonviolent Communication (Porozumienie bez Przemocy) (128 h) Dojrzewalnia Róż w Warszawie (2009)
 • Trener Treningu Zastępowania Agresji „Art”- certyfikat trenerski (85 h)Instytut AMITY w Warszawie (2006)
 • Psychoterapia w ramach szkolenia dla terapeutów pracujących z DDA (170 h) IPZ w Warszawie (2006-2007)
 • „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w praktyce klinicznej”(70 h) Instytut TSR w Warszawie (2004)
 • Kurs doskonalący przygotowujący do realizacji programu turnusów korekcyjnych dla dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym „Strzyżyna”(35 h) Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM w Łodzi (2005)
 • Kurs doskonalący w zakresie pracy korekcyjnej z dziećmi i młodzieżą ze środowisk wysokiego ryzyka (75 h) PROM
  w Łodzi (2004)
 • Szkolenie dla realizatorów programu profilaktycznego „Korekta”(30 h) Stowarzyszenie „Noe”(2004)